Karty ryczałtowe

Oferta jest skierowana do firm zainteresowanych refundowaniem posiłków swoim pracownikom. Proponujemy Państwu imienne karty uprawniające do bezgotówkowego nabycia usług w naszych restauracjach do wysokości ryczałtu powiększonego o dopłatę fundowaną przez Prima Catering. Wysokość dopłaty uzależniona jest od ilości osób korzystających w danej firmie z naszej propozycji oraz kwoty ryczałtu i może wynosić do 10%. Rozliczenia z firmami są dokonywane okresowo na podstawie zestawień wykorzystania ryczałtów przez poszczególnych pracowników. Za zakupy przekraczające wysokość uzgodnionego ryczałtu płaci posiadacz karty. Firmom, które zdecydują się podpisać z nami umowę, proponujemy ponadto korzystne warunki płatności. Karty ryczałtowe są rozwiązaniem konkurencyjnym wobec funkcjonujących na rynku bonów żywieniowych, przede wszystkim z uwagi na łatwą obsługę i proponowaną przez nas dopłatę do kwoty refundacji.