Karty zliczeniowe

Oferta jest skierowana do firm zainteresowanych korzystaniem z naszych usług w możliwie szerokim zakresie (nabycie posiłków przez pracowników, gości, obsługa przerw kawowych, spotkań firmowych itp.).

Proponujemy karty wystawione na firmę - nabywcę, Firma ta powierza karty jednej lub kilku wyznaczonym osobom, które okazując karty mają prawo do dokonania bezgotówkowych zakupów towarów lub usług w okresie rozliczeniowym (np. w ciągu dnia, tygodnia lub miesiąca). Nasz komputerowy system sprzedaży ewidencjonuje te zakupy w rozbiciu na poszczególne karty. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego możemy wystawić bądź jedną łączną fakturę za wszystkie zakupy dokonane w naszej restauracji w tym okresie bądź wiele cząstkowych faktur w układzie, jakiego zażyczy sobie firma - nabywca. Faktura może obejmować zakupy dokonywane za pomocą jednej karty, kilku wybranych lub wszystkich kart łącznie. Karty zliczeniowe mogą być przydatne na przykład w sytuacji, gdy trzeba zapewnić wyżywienie grupie gości uczestniczących w szkoleniu. Osoba upoważniona z firmy organizującej szkolenie może, poprzez nasz system sprzedaży, przy pomocy jednej karty zliczeniowej zsumować zakupy dokonane w naszej placówce przez wszystkich uczestników szkolenia. Wcześniej osoba odpowiedzialna pobiera w restauracji vouchery dla wszystkich uczestników, które przy kasie oddają oni kasjerkom, a wszystkie transakcje są rejestrowane w systemie. W ten sposób jednego dnia możemy jednocześnie obsługiwać klika firm. W opisanej sytuacji nie trzeba wyposażać każdego uczestnika szkolenia w osobną kartę, wystarczy, że kartą będzie dysponował organizator szkolenia lub kasjerka.